Field learning outcome data:
Code:
IMA1A_K01
Covered field of study:
Mechatronic Engineering with English as instruction language
Learning outcome:
understanding of the need and knowledge of the possibility of constant individual learning (MA, PhD, postgraduate studies, courses) to improve professional, personal and social competence
Reference to ALO:
  • P6S_KR_A
    odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym: - przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych, - dbałości o dorobek i tradycje zawodu