Field learning outcome data:
Code:
GIK2A_U03
Covered field of study:
Geodesy, Surveying and Cartography
Learning outcome:
samodzielnie planować i realizować własne uczenie się w szczególności w zakresie dyscypliny naukowej właściwej dla geodezji i kartografii,
Reference to ALO:
  • P7S_UU_A
    samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie