Field learning outcome data:
Code:
GIK2A_K02
Covered field of study:
Geodesy, Surveying and Cartography
Learning outcome:
wypełniania zobowiązań społecznych, przekazywania społeczeństwu osiągnięć nauki i techniki w sposób zrozumiały i uwzględniający różne aspekty działalności inżynierskiej, a także działania na potrzeby interesu społecznego
Reference to ALO:
  • P7S_KO_A
    wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego; inicjowania działań na rzecz interesu publicznego; myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy