Field learning outcome data:
Code:
TEI2A_U01
Covered field of study:
ICT studies
Learning outcome:
Potrafi definiować oraz realizować zadania teleinformatyczne, również takie wymagające podejścia innowacyjnego i badawczego, dobierając, krytycznie analizując i twórczo interpretując odpowiednie źródła informacji, a także wybierając, przystosowując i opracowując stosowne narzędzia programistyczne, sprzętowe i sieciowe.
Reference to ALO:
  • P7S_UW_A
    wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez: - właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy, twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji, - dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych, - przystosowanie istniejących lub opracowanie nowych metod i narzędzi; formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi