Field learning outcome data:
Code:
BUD1A_K03
Covered field of study:
Civil Engineering
Learning outcome:
Ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w dziedzinie działań inżynierskich, wykazuje postawę proekologiczną i etyczną.
Reference to ALO:
  • P6S_KO_A
    wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego; inicjowania działań na rzecz interesu publicznego; myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
  • P6S_KR_A
    odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym: - przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych, - dbałości o dorobek i tradycje zawodu