Field learning outcome data:
Code:
BUD2A_W06
Covered field of study:
Civil Engineering
Learning outcome:
Zna procesy zachodzące w cyklu życia obiektów budowlanych oraz innych systemów technicznych.
Reference to ALO:
 • P7S_WG_A
  w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin naukowych lub artystycznych tworzących podstawy teoretyczne, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu studiów; główne tendencje rozwojowe dyscyplin naukowych lub artystycznych, do których jest przyporządkowany kierunek studiów
 • P7S_WK_A
  fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji; ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów, w tym zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości
 • P7S_WG_A_Inz
  podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
 • P7S_WK_A_Inz
  podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form indywidualnej przedsiębiorczości