Field learning outcome data:
Code:
ZIP1A_U05
Covered field of study:
Management and Production Engineering
Learning outcome:
potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie
Reference to ALO:
  • P6S_UU_A
    samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie