Field learning outcome data:
Code:
ZIP2A_W01
Covered field of study:
Management and Production Engineering
Learning outcome:
zna i rozumie, w pogłębionym stopniu, procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych; zna ich trendy rozwoju w tym zagadnienia związane z rozwojem zrównoważonym
Reference to ALO:
  • P7S_WG_A_Inz
    podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych