Field learning outcome data:
Code:
ZIP2A_W04
Covered field of study:
Management and Production Engineering
Learning outcome:
zna i rozumie w pogłębionym stopniu zagadnienia z zakresu zarządzania i jakości, ekonomii, finansów, rachunku kosztów, prawa gospodarczego i innych pozatechnicznych uwarunkowań koniecznych do prowadzenia działalności gospodarczej oraz tworzenia i rozwoju różnych form indywidualnej przedsiębiorczości
Reference to ALO:
  • P7S_WK_A_Inz
    podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form indywidualnej przedsiębiorczości