Field learning outcome data:
Code:
ZIP2A_U06
Covered field of study:
Management and Production Engineering
Learning outcome:
potrafi dobierać źródła i informacje z nich pochodzące, dokonywać oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji a na ich podstawie potrafi wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie, rozwiązywać zadania inżynierskie, aby analizować i prawidłowo interpretować zjawiska społeczne i rynkowe oraz kierować pracą zespołu, w tym współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podejmować wiodącą rolę w zespołach
Reference to ALO:
  • P7S_UO_A
    kierować pracą zespołu; współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podejmować wiodącą rolę w zespołach