Field learning outcome data:
Code:
IME2A_W08
Covered field of study:
Mechatronic Engineering
Learning outcome:
zna i rozumie podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form indywidualnej przedsiębiorczości
Reference to ALO:
  • P7S_WK_A_Inz
    podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form indywidualnej przedsiębiorczości