Field learning outcome data:
Code:
IPZ1A_W02
Covered field of study:
-
Learning outcome:
Posiada wiedzę ogólną w zakresie budowy maszyn, urządzeń, obiektów i systemów technicznych oraz procesów zachodzących w cyklu ich życia; zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane do rozwiązywania zadań inżynierskich, w tym możliwości wykorzystania programów komputerowych.
Reference to ALO:
  • P6S_WG_A_Inz
    podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych