Field learning outcome data:
Code:
TCH2A_U08
Covered field of study:
Chemical Technology
Learning outcome:
Absolwent potrafi planować i realizować samouczenie się przez całe życie w oparciu o literaturę specjalistyczną i międzynarodowe źródła internetowe oraz ukierunkowywać innych w tym zakresie
Reference to ALO:
  • P7S_UU_A
    samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie