Field learning outcome data:
Code:
ETE1A_W06
Covered field of study:
Electronics and Telecommunications
Learning outcome:
has knowledge of architecture and digital systems software and microprocessor, knows the method of their programming in high and low level; know the hardware description languages;
Reference to ALO:
  • P6S_WG_A
    w zaawansowanym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin naukowych lub artystycznych tworzących podstawy teoretyczne oraz wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu studiów