Field learning outcome data:
Code:
ETE1A_U04
Covered field of study:
Electronics and Telecommunications
Learning outcome:
can develop documentation on the implementation of the engineering tasks and prepare the text that contains an overview of the results of the implementation of this task; able to prepare and present a short presentation on the results of the implementation of the tasks of engineering;
Reference to ALO:
  • P6S_UK_A
    komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii; brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich; posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego