Field learning outcome data:
Code:
NKT1A_K03
Covered field of study:
Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Learning outcome:
Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy;
Reference to ALO:
  • P6S_KO_A
    wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego; inicjowania działań na rzecz interesu publicznego; myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy