Field learning outcome data:
Code:
SDA3A_W01
Covered field of study:
Szkoła Doktorska AGH
Learning outcome:
w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla dyscypliny lub dyscyplin naukowych w ramach której przygotowuję rozprawę doktorską;
Reference to ALO: