Field learning outcome data:
Code:
SDA3A_W02
Covered field of study:
Szkoła Doktorska AGH
Learning outcome:
główne tendencje rozwojowe dyscypliny lub dyscyplin naukowych, w których odbywa się kształcenie;
Reference to ALO: