Field learning outcome data:
Code:
SDA3A_W04
Covered field of study:
Szkoła Doktorska AGH
Learning outcome:
zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, także w trybie otwartego dostępu;
Reference to ALO: