Field learning outcome data:
Code:
SDA3A_W05
Covered field of study:
Szkoła Doktorska AGH
Learning outcome:
fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji;
Reference to ALO: