Field learning outcome data:
Code:
SDA3A_W06
Covered field of study:
Szkoła Doktorska AGH
Learning outcome:
ekonomiczne, prawne, etyczne i inne istotne uwarunkowania działalności naukowej;
Reference to ALO: