Field learning outcome data:
Code:
SDA3A_U02
Covered field of study:
Szkoła Doktorska AGH
Learning outcome:
komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym;
Reference to ALO: