Field learning outcome data:
Code:
SDA3A_U03
Covered field of study:
Szkoła Doktorska AGH
Learning outcome:
upowszechniać wyniki działalności naukowej, także w formach popularnych;
Reference to ALO: