Field learning outcome data:
Code:
SDA3A_U04
Covered field of study:
Szkoła Doktorska AGH
Learning outcome:
inicjować debatę i uczestniczyć w dyskursie naukowym;
Reference to ALO: