Field learning outcome data:
Code:
SDA3A_U05
Covered field of study:
Szkoła Doktorska AGH
Learning outcome:
posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym;
Reference to ALO: