Field learning outcome data:
Code:
SDA3A_U06
Covered field of study:
Szkoła Doktorska AGH
Learning outcome:
planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze lub twórcze, także w środowisku międzynarodowym;
Reference to ALO: