Field learning outcome data:
Code:
SDA3A_U07
Covered field of study:
Szkoła Doktorska AGH
Learning outcome:
samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować i organizować rozwój innych osób; planować zajęcia lub grupy zajęć i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi.
Reference to ALO: