Field learning outcome data:
Code:
SDA3A_K02
Covered field of study:
Szkoła Doktorska AGH
Learning outcome:
wypełniania obowiązków społecznych badacza, inicjowania działania na rzecz interesu publicznego, myślenia i działania w sposób przedsiębiorcy;
Reference to ALO: