Field learning outcome data:
Code:
SDA3A_K03
Covered field of study:
Szkoła Doktorska AGH
Learning outcome:
podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych, w tym prowadzenia badań w sposób niezależny, respektowania zasady publicznej własności wyników badań naukowych z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej;
Reference to ALO: