Field learning outcome data:
Code:
MBM2A_W14
Covered field of study:
Mechanical Engineering
Learning outcome:
ma wiedzę z zakresu technologii proekologicznych i systemów zintegrowanego zarządzania środowiskiem
Reference to ALO:
  • P7S_WG_A_Inz
    podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych