Field learning outcome data:
Code:
MBM2A_U08
Covered field of study:
Mechanical Engineering
Learning outcome:
umie prezentować własne idee używając nowoczesnych technik multimedialnych
Reference to ALO:
  • P7S_UK_A
    komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców; prowadzić debatę; posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią