Field learning outcome data:
Code:
MBM2A_U24
Covered field of study:
Mechanical Engineering
Learning outcome:
posiada umiejętność wykonania pracy przejściowej i magisterskiej oraz ich prezentacji
Reference to ALO:
  • P7S_UU_A
    samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie