Field learning outcome data:
Code:
MBM2A_K02
Covered field of study:
Mechanical Engineering
Learning outcome:
ma potrzebę ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
Reference to ALO:
  • P7S_KO_A
    wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego; inicjowania działań na rzecz interesu publicznego; myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy