Field learning outcome data:
Code:
IMM1A_K04
Covered field of study:
Mechanical and Materials Engineering
Learning outcome:
ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową
Reference to ALO:
  • P6S_KK_A
    krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści; uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu