Field learning outcome data:
Code:
MAT1A_U26
Covered field of study:
Mathematics
Learning outcome:
umie ułożyć i analizować algorytm zgodny ze specyfikacją i zapisać go w wybranym języku programowania
Reference to ALO:
  • P6S_UW_A
    wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez: - właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji, - dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych