Field learning outcome data:
Code:
MAT1A_K01
Covered field of study:
Mathematics
Learning outcome:
zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia
Reference to ALO:
  • P6S_KK_A
    krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści; uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu