Field learning outcome data:
Code:
MAT1A_K02
Covered field of study:
Mathematics
Learning outcome:
potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania
Reference to ALO:
  • P6S_UU_A
    samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie
  • P6S_KK_A
    krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści; uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu