Field learning outcome data:
Code:
MAT2A_K06
Covered field of study:
Mathematics
Learning outcome:
potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych
Reference to ALO:
  • P7S_KK_A
    krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści; uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu