Field learning outcome data:
Code:
SOC1A_W16
Covered field of study:
Sociology
Learning outcome:
Zna typy mediów, zasady ich organizacji oraz funkcjonowania, jak i właściwe im metody przedstawiania życia społecznego.
Reference to ALO:
  • P6S_WG_A
    w zaawansowanym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin naukowych lub artystycznych tworzących podstawy teoretyczne oraz wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu studiów