Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
to be completed
Learning outcome:
Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, prawa autorskiego i ochrony dóbr osobistych.
Connections with FLO:
  • KLT1A_W21
    Rozumie istotę społeczeństwa informacyjnego i jego kulturowych, ekonomicznych, technologicznych i społecznych uwarunkowań oraz zależności między technologią i zmianami zachodzącymi w społeczeństwie i kulturze.
  • SOC1A_W13
    Zna zasady etycznego prowadzenia badań oraz publikacji ich rezultatów oraz najważniejsze pojęcia z zakresu etyki społecznej i etyki mediów oraz prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej.