Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
to be completed
Learning outcome:
Na podstawie analizy nowych problemów prawnych samodzielnie formułuje propozycje ich rozwiazań
Connections with FLO:
  • KLT1A_K04
    Samodzielnie podejmuje i inicjuje działania badawcze na poziomie podstawowym na rzecz rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych.
  • SOC1A_K04
    Podziela etyczne założenia prowadzenia badań socjologicznych i rzetelność publikacji ich efektów oraz przestrzega zasad etyki zawodowej i dba o jej przestrzeganie w miejscu pracy.