Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
to be completed
Learning outcome:
Zna zakres swojej wiedzy prawnej i rozumie konieczność ciągłego dokształcania i monitorowania zmian zachodzących w prawie.
Connections with FLO:
  • KLT1A_K02
    Jest otwarty na nowe idee i jest gotów do dyskusji nad nimi i wykazuje się przedsiębiorczym myślenieniem i działaniem.
  • SOC1A_K01
    Rozumie potrzebę posługiwania się poprawnym językiem polskim i krytycznego odbioru treści.