Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
to be completed
Learning outcome:
Potrafi wykorzystać podstawowe zasady i reguły prawa autorskiego i innych norm prawnych dotyczących ochrony własności intelektualnej i dóbr osobistych.
Connections with FLO:
  • KLT1A_U19
    Potrafi wykorzystać podstawowe zasady i reguły prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej.
  • SOC1A_U11
    Potrafi skonstruować i przeprowadzić podstawowy projekt badawczy z zakresu socjologii.
  • SOC1A_U17
    Czyta i interpretuje podstawowe teksty socjologiczne w języku polskim oraz angielskim na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.