Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Projekt dyplomowa
Learning outcome:
Potrafi sformułować problem badawczy, przedstawić go w kontekście teoretycznym samodzielnie dobierając źródła naukowe, postawić tezy i zaprezentować w tej perspektywie własne poglądy.
Connections with FLO:
  • KLT1A_U13
    Pisze eseje, przygotowuje referaty, samodzielnie wybierając odpowiednią literaturę źródłową i przedmiotową.