Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Projekt dyplomowa
Learning outcome:
Zna podstawowe metody badań i interpretacji artefaktów kulturowych w obrębie głównych subdyscyplin tworzących kanon nauk o kulturze.
Connections with FLO:
  • KLT1A_W18
    Posiada podstawową wiedzę o poznawczej, komunikacyjnej, kulturotwórczej i społecznej roli języka.