Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Projekt dyplomowa
Learning outcome:
Zna zaawansowaną terminologię dziedzin i dyscyplin naukowych tworzących kanon kulturoznawstwa
Connections with FLO:
  • KLT1A_W03
    Zna terminologię używaną w kulturoznawstwie jako dyscyplinie naukowej.