Module learning outcome data:
Code:
M_W004
Category:
Knowledge
Module:
Projekt dyplomowa
Learning outcome:
Zna podstawową terminologię w wybranym języku obcym (na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) używaną w kulturoznawstwie jako dyscyplinie naukowej.
Connections with FLO:
  • KLT1A_W04
    Zna podstawową terminologię w wybranym języku obcym (na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) używaną w kulturoznawstwie jako dyscyplinie naukowej.
  • KLT1A_W21
    Rozumie istotę społeczeństwa informacyjnego i jego kulturowych, ekonomicznych, technologicznych i społecznych uwarunkowań oraz zależności między technologią i zmianami zachodzącymi w społeczeństwie i kulturze.