Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Projekt dyplomowa
Learning outcome:
Potrafi dokonać interpretacji tekstu z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych i w oparciu o nią napisać pracę dyplomową, która będzie analizą wybranych aspektów współczesnej kultury.
Connections with FLO:
  • KLT1A_U03
    Czyta i interpretuje tekst filozoficzny, socjologiczny, antropologiczny oraz źródła historyczne.
  • KLT1A_U13
    Pisze eseje, przygotowuje referaty, samodzielnie wybierając odpowiednią literaturę źródłową i przedmiotową.