Module learning outcome data:
Code:
M_W005
Category:
Knowledge
Module:
Projekt dyplomowa
Learning outcome:
Zna podstawowe koncepcje z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, które stanowią przedmiot zainteresowań kulturoznawstwa.
Connections with FLO:
  • KLT1A_W01
    Posiada podstawową wiedzę o obszarach będących przedmiotem badań kulturoznawczych.