Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Projekt dyplomowa
Learning outcome:
Samodzielnie dokonuje analizy problemów i potrafi je rozwiązywać oraz ma zdolność nawiązywania relacji interpersonalnych dla wypełniania zobowiązań społecznych, insprowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego.
Connections with FLO:
  • KLT1A_K04
    Samodzielnie podejmuje i inicjuje działania badawcze na poziomie podstawowym na rzecz rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych.
  • KLT1A_K10
    Posiada umiejętność nawiązywania relacji interpersonalnych dla wypełniania zobowiązań społecznych, insprowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego.